• 400 000 zł zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 108 inwestorów
 • 400 000 zł kwota zbiórki
 • 7,41 % procent oferowany
 • 50,00 zł cena akcji serii B
 • 8 000 liczba akcji serii B
 • 08.04.2017 data zakończenia
 • 100 000 zł próg powodzenia emisji

TakeTask

Pierwsza usługa w Polsce, która wykorzystuje zalety crowdsourcingu do realizacji mikro zadań jak np. badań rynku.

Chcemy stworzyć z Wami firmę o prawdziwie międzynarodowym zasięgu.


O TakeTask

TakeTask to “Uber” rynku mikrozadań.

Jesteśmy jedną z nielicznych polskich aplikacji wykorzystujących crowdsourcing. Łączymy firmy z użytkownikami poprzez drobne zadania np. badania rynku, audyty, mikro usługi w zamian za wynagrodzenie oraz wspieramy akcje społeczne. Dzięki społeczności liczącej tysiące zarejestrowanych użytkowników zapewniamy możliwość szybkiej realizacji projektów na terenie całej Polski. Zaufały nam już największe polskie i zagraniczne marki, które w 2016 r. zleciły z pomocą aplikacji ponad 16 tys. zadań

Co oferuje TakeTask

Benefity dla Firm

 • Szybkość - Realizacja ogólnopolskich projektów nawet w kilka godzin.
 • Społeczność - Nasi użytkownicy są zlokalizowani w całej Polsce zapewniając dostęp do danych pochodzących zarówno z dużych jak i małych miast.
 • Oszczędność - Projekty prowadzone z pomocą TakeTask są tańsze niż tradycyjne metody ich realizacji.
 • Wiarygodność - Dbamy o weryfikację danych wykorzystując dokumentację zdjęciową, dane GPS czy system double -check efektów pracy użytkowników.

Benefity dla użytkowników

 • Zysk - TakeTask to źródło dodatkowego zarobku, w wolnym czasie, nie wymagającego dużych nakładów czasowych.
 • Gamifikacja - Zapewniamy stałą satysfakcję i zaangażowanie użytkowników poprzez przemyślany i atrakcyjny system poziomów zaawansowania.
 • Zabawa - TakeTask to nie tylko odpłatne zadania, realizujemy szereg dodatkowych wyzwań jak i konkursów.
 • Misja społeczna - możliwość pozytywnego oddziaływania na otaczającą nas rzeczywistość dzięki zaangażowaniu w akcje społeczne TakeTask np. www.tubylodrzewo.pl

Agents

Firmy zlecają odpłatne zadania, które realizuje społeczność kilku tysięcy Agentów TakeTask.

Nasi użytkownicy to Agenci… tajni Agenci. Poprzez realizację zadań awansują w hierarchii, otrzymując nie tylko zapłatę ale też punkty doświadczenia. Dzięki nim mają dostęp do dodatkowych przywilejów i korzyści. Jest to zalążek systemu reputacyjnego, na którego rozwój będziemy kładli duży nacisk wraz z rozwojem aplikacji.

Insiders

Firmy wykorzystują TakeTask jako mobilne narzędzie do zlecania i raportowania wykonania zadań wewnątrz organizacji.

Dzięki TakeTask Insiders nasi klienci mogą zlecać zadania dla zamkniętej grupy użytkowników będących ich pracownikami. Zapewnia to:

 • proste definiowanie i dystrybucja zadań
 • dostęp do instrukcji wykonawczych zadania na telefonie
 • przejrzysta i szczegółowa informacja zwrotna o realizacji projektu
 • utrzymanie poufności danych wewnątrz firmy

ZARZĄDZANIE SPOŁECZNOŚCIĄ I GAMIFIKACJA

Od początku narracja w TakeTask jest prowadzona w stylu „Tajnos Agentos”. Użytkownicy są Agentami, którzy dostają zadania od centrali. Za wykonywanie ich otrzymują nie tylko gratyfikację finansową, ale zdobywają również punkty doświadczenia. Dzięki nim, awansują na kolejne stopnie w agencji, z czym wiążą się dodatkowe przywileje – np. większy zasięg widocznych zadań. Jest to zalążek systemu reputacyjnego, który wraz z rozwojem aplikacji i dostępnych zadań będzie silnie rozwijany.

W TakeTask wprowadziliśmy podstawową gamifikację i jest to innowacja na naszym rynku. Klient idąc do sklepu, chociażby do osiedlowego spożywczaka ma misję. To przestaje być wyjście po bułki, bo staje się wyprawą w celu realizacji zadania. I to jest siła TakeTask, coś co odróżnia go od podobnych systemów i sprawia, że nasi użytkownicy są bardziej zaangażowani niż inni. W najbliższym czasie wprowadzimy kolejne elementy gamifikacji, będziemy rozbudowywali system po to, aby jeszcze bardziej zaangażować obecnych i wciągnąć nowych użytkowników. Więcej zabawy, zarobku i satysfakcji

- mówi Teodor Sobczak, Członek Rady Nadzorczej TakeTask S.A.

Rynek

Potrzeby firm należących do grupy docelowej:

 • szybka i tania realizacja mikrozadań (np. proste audyty)
 • możliwość efektywnej realizacji mikrozadań w rozproszonych geograficznie punktach
 • zwiększenie wiarygodności danych (weryfikacja na podstawie zdjęć i geolokalizacji)
 • monitorowanie stanu realizacji projektu poprzez system on-line
 • analizowanie raportów i zdjęć on-line i eksportowanie ich w czasie rzeczywistym
 • większa efektywność zarządzania zadaniami wykonywanymi przez własnych pracowników

TakeTask na nie odpowiada! Obniżenie kosztów projektów dodatkowo pomaga kreować wielkość rynku poprzez włączenie do niego podmiotów, dla których tradycyjne metody były do tej pory zbyt drogie. Wskazuje to na bardzo dobre perspektywy rozwoju projektu oraz całego segmentu mikrozadań.

Znamy naszą bezpośrednią konkurencję zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wiemy że konkurujemy również z firmami oferującymi realizację projektów w tradycyjny sposób, jak również z wewnętrznymi procesami w firmach. Dogłębna analiza rynku była podstawą przygotowania strategii, która wychodzi daleko poza branżę badań rynku. Dzięki temu, będziemy mogli realizować różnorodne zadania:

 • szybciej
 • za mniejsze pieniądze
 • a nasi Agenci zarobią więcej

Dokładnie tak samo jak i Ubera!

Analiza SWOT

Silne strony

 • Obniżanie kosztów naszych klientów
 • Szybkość realizacji usług
 • Powracający klienci (duże i małe firmy)
 • Zaangażowana społeczność Agentów
 • Doświadczony zarząd
 • Stabilna aplikacja
 • Doświadczony i stabilny zespół IT

Słabe strony

 • Brak dedykowanego działu sprzedaży
 • Niska świadomość marki TakeTask w Polsce
 • Brak wielojęzykowości i wielowalutowości w aplikacji
 • Brak aplikacji w wersji iOS

Szanse

 • Rosnący rynek ekonomii współpracy (Uber, AirBnB, BlaBlaCar)
 • Dynamicznie rosnące inwestycje w startupy ekonomii współpracy
 • Wysoka penetracja smartfonów globalnie
 • Otwartość społeczności TakeTask na wykonywanie różnorodnych zadań
 • Jednolita technologia i potrzeby na całym świecie
 • Lokalizowanie regionalnych centrali korporacji w Polsce
 • Rosnące koszty pracy i wzrost pensji minimalnej
 • Uproszczenie prawa podatkowego (łatwiejsze rozliczanie podatków Agentów)
 • Pozytywne nastawienie Unii Europejskiej do zjawiska ekonomii współpracy

Zagrożenia

 • Słaba znajomość zjawiska ekonomii współpracy wśród klientów
 • Konkurencja bezpośrednia w Polsce i zagranicą
 • Pojawienie się nowych, dużych konkurentów (np. Facebook, Google)
 • Zmiany w prawie podatkowym (inne opodatkowanie pracy Agentów)

SZERSZY TREND RYNKOWY – EKONOMIA WSPÓŁPRACY

“Nie potrzebuję mieć wiertarki, a tylko dziurę w ścianie”. Za tym cytatem kryje się istota ekonomii współpracy. TakeTask podobnie jak Uber, BlaBlaCar czy Airbnb umożliwia wzajemne czerpanie korzyści na linii firmy - społeczność. Osiągamy to dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów użytkowników naszej aplikacji:

 • czas wolny
 • umiejętności
 • smartfon
 • przebywanie we właściwym miejscu i czasie
TakeTask jest dobrym przykładem ekonomii współpracy, czyli nowego zjawiska społeczno-ekonomicznego i może być takim polskim Uberem

- mówi profesor Bolesław Rok, Członek Rady Nadzorczej TakeTask S.A

Postępujący i stały rozwój tego trendu można zaobserwować dzięki badaniom takim jak raport Ekonomia Współpracy w Polsce 2016.

Historia i osiągnięcia TakeTask

ROZWÓJ TAKETASK

timeline

TakeTask w liczbach

Podstawowe informacje o aktywności firmy.

wykres

Wśród naszych klientów są:

klienci.jpg

Nagrody

Innowacja roku

nagrody-1.jpg

Na targach outsourcingu (2015) otrzymaliśmy nagrodę Innowacja Roku w zakresie marketingu

Dziki bilet do Orange Fab

nagrody-2.jpg

Na konferencji Wolves Summit (październik 2016) - byliśmy najlepiej rokującym startupem z 350 ocenianych do współpracy z Orange.

Plany rozwojowe

Dzięki pozyskanemu z obecnej emisji akcji kapitałowi, TakeTask będzie oferować znacznie więcej niż badania rynku i rozpocznie ekspansję międzynarodową.


Rozwój aplikacji

Chcemy zapewnić dostęp dużym koncernom jak i małym/średnim firmom do społeczności realizującej różnorodne zadania. W tym celu musimy:

 • udostępnić obsługę nowych branż (np. finanse i ubezpieczenia, sklepy online, sektor MŚP itp.),
 • zintegrować rozpoznawanie obrazu, na podstawie zdjęć (technologia została już przetestowana z sukcesem przez ABR SESTA),
 • wprowadzić wielojęzyczność i wielowalutowość

Dodatkowo stale będziemy rozwijać gamifikację oraz systemy reputacyjne a także interfejsy konwersacyjne, ułatwiające korzystanie z aplikacji.

W dalszej perspektywie chcemy umożliwić zlecanie zadań przez indywidualne osoby (np. naprawa komputera, skoszenie trawnika).

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA

Chcemy być prawdziwie międzynarodową firmą i jako taka mieć międzynarodową waluację. Będzie to miało jednoznaczne, pozytywne przełożenie na wartość akcji TakeTask S.A. ale również na wzrost rentowności i konkurencyjności, gdyż części kosztów operacyjnych pozostanie w Polsce.

Dlatego chcemy podjąć działania rozwojowe i sprzedażowe umożliwiające wejście na rynki europejskie, a w dalszej perspektywie światowe.

Sprzedaż

Jednym z kluczowych czynników sukcesu, a co za tym idzie wzrostu wartości spółki jest utrzymanie dużej dynamiki sprzedaży. Posiadamy dobrze przygotowaną i sprawdzoną strategię wykorzystania narzędzi CRM i sales automation. To pozwoli nam na pozyskiwanie zagranicznych klientów w szybki i efektywny sposób.

Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na:

 • zatrudnienie sprzedawców z płynną znajomością języków obcych,
 • zakupienie baz danych potencjalnych klientów i systemów wspierających działania sprzedażowe

Pozyskanie użytkowników

TakeTask to przede wszystkim społeczność, która jest:

 • mobilna
 • liczna
 • rozproszona geograficznie
 • dyspozycyjna
 • uczciwa
 • zaangażowana

Dzięki niej możemy szybciej realizować projekty naszych klientów. Dlatego będziemy prowadzić działania mające na celu budowę i aktywizację użytkowników na rynkach zagranicznych. Prowadzimy już rozmowy nt. partnerstw z podmiotami, które zarządzają społecznościami w różnych krajach. Pierwsze efekty są satysfakcjonujące - wybrane przez nas firmy wyraziły zainteresowanie taką współpracą.

Korzyści z inwestycji

Zostań akcjonariuszem firmy, która rośnie w oparciu o światowy trend ekonomii współpracy. Stań się częścią inicjatywy wykorzystującej siłę i innowacyjność crowdsourcingu do realizacji projektów zarezerwowanych dotychczas dla największych graczy.

TakeTask to nie tylko świetna aplikacja czy doświadczony zespół za nią stojący, ale także tysiące zaangażowanych użytkowników budujących aktywną i świadomą społeczność. Dołącz do nas już teraz!

255 od 1 akcji

Pakiet szeregowego

Udział w Walnym Zgromadzeniu

Dodatkowe 20 punktów doświadczenia w aplikacji (odpowiednik realizacji 5 zadań).

255 od 5 akcji

Pakiet klawego porucznika

Raport na temat Ekonomii współpracy z bonusową częścią branżową

Dodatkowe 100 punktów doświadczenia w aplikacji (odpowiednik realizacji 10 zadań).

255 od 20 akcji

Pakiet bystry major

Kupując pakiet minimum 20 akcji otrzymasz Powerbank o pojemności 20000 mAh, który pozwoli Ci wykonać więcej zadań w terenie na jednym ładowaniu.

255 od 50 akcji

Pakiet Agenta Tomka

Udział w szkoleniu z zakresu gamifikacji i Ekonomii Współpracy prowadzonym przez Sebastiana Starzyńskiego.

255 od 100 akcji

Pakiet Prawie Generała

Możliwość bezpłatnego wykonania projektu o wartości rynkowej 500zł.

255 od 200 akcji

Pakiet szef generałów

Możliwość bezpłatnego wykonania projektu o wartości rynkowej 1000 zł.

Zespół

Na chwilę obecną w projekt zaangażowani są dwaj główni akcjonariusze oraz osoba zajmująca się koordynacją badań i zarządzaniem społecznością. Projekt obsługuje kilkuosobowy zespół IT. Merytorycznie wspiera nas rada nadzorcza złożona z wysokiej klasy specjalistów.Zarząd spółki

Sebastian Starzyński

Menedżer z 20 letnim doświadczeniem.

 • TakeTask S.A. Prezes
 • ABR SESTA sp. z o.o. Prezes i założyciel
 • Fundacja Edukacja dla Przyszłości (lokalizującej portal Khan Academy) - Współzałożyciel i Członek Zarządu
 • Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku - Członek Zarządu
 • AWR Wprost - Członek Rady Nadzorczej
 • Członkostwo - Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) oraz World association for market, social and opinion research (ESOMAR).
Ekspert w obszarze gamifikacji oraz ekonomii współpracy (m.in. współautor raportu Ekonomia Współpracy w Polsce 2016), futurysta i częsty prelegent na konferencjach biznesowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Marcin Dobek

Menedżer z 19 letnim doświadczeniem.

 • TakeTask S.A. Członek zarządu
 • ABR SESTA sp. z o.o. Dyrektor ds. Badań
 • Carrefour Polska - Senior Marketing Manager
 • Grupa Casino (Geant Polska i Geant Francja) - Kierownik działu Category Management i Trade Marketing / Kupiec/ Project Manager/ Koordynator Marki Własnej.
 • Członkostwo - Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (PTE) oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO).
Ekspert w zakresie innowacji i ewaluacji. Absolwent SGH (studia doktoranckie), ESSEC Paris Business School (Studia Podyplomowe), SGGW w Warszawie (studia magisterskie).


Rada nadzorcza

Profesor Bolesław Rok

Bolesław Rok

Profesor akademicki, od 30 laty związany z biznesem

 • Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego - Dyrektor
 • Studia MBA i studia podyplomowe „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” - Wykładowca
 • Instytut Innowacyjna Gospodarka - Członek Rady Programowej
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Współzałożyciel
Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza: etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy, gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej.

Teodor Sobczak

Bolesław Rok

Trener i twórca gier edukacyjnych z 10 letnim doświadczeniem

 • Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju "Innowatorium" - Prezes
 • Warszawska Szkole Reklamy - Wykładowca
 • Gra SmileUrbo> nagrodzona na World Summit (link smileurbo.com) - Współtwórca
 • Fundacja Edukacja dla Przyszłości (lokalizującej portal Khan Academy) Członek rady fundacji
Zajmuje się tworzeniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, gier edukacyjnych i rozwojem metod szkoleniowych. Doświadczony trener kompetencji miękkich i społecznych. Absolwent Uniwersytu Warszawskiego.

Sławomir Szparaga

Bolesław Rok

Manager z 15-to letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi zespołami.

 • infoShare Academy - Branch Manager
 • Euronet (Euro-RTV-AGD) - Kierownik Działu Obsługi Klienta
 • Pekao FS Sp. z o.o. - Kierownik Działu Obsługi Klienta
 • Aster - Manager Call Center
 • PLAY- Manager Call Center (uruchomienie Call Center)
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - promocja obecności Polski w NATO.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zastosowaniu różnych systemów CRM w branżach: ubezpieczeń, finansów, telekomunikacji, medialnej i sprzedaży, zarówno B2C jak i B2B. Doświadczony trener, pasjonujący się nowymi technologiami i programowaniem. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Podyplomowych Studiów na Wydziale Stosunków Międzynarodowych.

ABR SESTA Sp. z o.o.

TakeTask S.A. łączy strategiczna współpraca z instytutem badawczym ABR SESTA – założonym w 1996 roku, jako firma specjalizująca się w badaniach środowiska zakupowego oraz zachowań zakupowych, która od 2016 jest wyłącznym partnerem w Polsce firmy Information Resources Inc. – jednej z największych agencji badawczych i Big Data na świecie.

Dzięki tej współpracy TakeTask ma dostęp do blisko 50-osobowego zespołu ABR SESTA, w tym do kadry analitycznej i koordynacyjnej, jak również wsparcia sprzedażowego i informatycznego. Jest to szczególnie istotne z powodu elastyczności kosztów i możliwości podejmowania bardzo dużych projektów bez konieczności utrzymywania bardzo dużego i stałego zespołu. Wraz ze wzrostem liczby projektów, gdy będzie to uzasadnione ekonomicznie, TakeTask zacznie również rozbudowywać swój własny zespół analityczny.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Na techniczne pytanie mamy techniczną odpowiedź. Wycenę spółki dokonano metodą dochodową w oparciu o wartość rezydualną wyznaczoną na koniec okresu inwestycji. Wartość rezydualna została oszacowana w oparciu o szczegółowy model finansowy zawarty w biznesplanie Spółki, gdzie za podstawę wyceny przyjęto wersję ostrożnościową biznesplanu (tj. wersję zachowawczą). Mnożnik wartości rezydualnej został dobrany w oparciu o referencje rynkowe, dla spółek wysokich technologii, o znacznej zdolności do skalowania działalności.

Uważamy, że tak! Pozwalają nam tak twierdzić zainwestowane w spółkę fundusze i zaangażowanie obecnych akcjonariuszy. Środki z emisji przeznaczymy na ekspansję na rynek, który pozostaje stale chłonny. Dlatego zakładamy, że nawet niewielka liczba akcji może przełożyć się na duży dochód w przyszłości. Co więcej Ty również możesz się przyczynić do wzrostu ceny akcji polecając naszą usługę.

Tak – akcje są papierem wartościowym i zgodnie z prawem można go odsprzedawać dalej wg własnego uznania i własnej wyceny. Zbycie udziałów nie wymaga aktu notarialnego, jednak należy poinformować spółkę o tym fakcie, aby dokonać zmiany w liście akcjonariuszy. Warto również informować innych akcjonariuszy, po jakiej cenie i ile akcji sprzedałeś/łaś lub nabyłeś/łaś akcje.

Jako główni udziałowcy rozważamy w imieniu własnym i pozostałych akcjonariusz dwie strategie wyjścia w perspektywie 4-6 lat. Pierwszą jest giełda, a drugą jest sprzedaż wszystkich akcji do inwestora strategicznego.

Posiadanie akcji nie wiąże się z żadnymi obowiązkami. Raz w roku będziesz otrzymywać od nas zaproszenie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym możesz wziąć udział.

Zachęcamy też wszystkich akcjonariuszy do promowaniu usługi TakeTask w swojej pracy i wśród znajomych, gdyż w ten sposób możemy bardzo szybko zwiększyć liczbę klientów a tym samym podnieść wartość spółki.

Tak – współpracujemy w tej kwestii z portalem Beesfund.com, która ma doświadczenie z podobnymi akcjami i kancelarią prawną, która dba o kwestie formalne. Ważną informacją jest także to, że akcja została zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego.

W chwili obecnej nie. Naszym nadrzędnym celem jest rozbudowa aplikacji i poszerzenie działu sprzedaży. Zysk chcemy, tak jak do tej pory przeznaczać na dalsze inwestycje. Takie działania wpływa korzystnie na szanse rynkowe firmy i wycenę akcji w przyszłości.

Pierwsze firmy z naszej branży pozyskały już inwestorów, jednak zgodnie z naszą wiedzą jesteśmy pierwszą spółką, która buduje społeczność inwestorów. Daje nam to przewagę, gdyż zyskujemy w ten sposób nie tylko kapitał, ale i liczne grono ambasadorów.

Wybrany przez nas model flexible daje możliwość przeprowadzenia emisji zakupionych papierów wartościowych nawet przy nie zrealizowaniu celu głównego kampanii (400 000 zł).

W 2017 roku planujemy pozyskać kapitał z kilku źródeł poza emisją publiczną. Prowadzimy rozmowy z kilkoma inwestorami indywidualnymi (w tym z funduszami). Będziemy startować w kilku akceleratorach, gdyż nasze usługi są aplikowane w wielu branżach. Będziemy również występować o środki z UE. W sumie potrzebujemy kapitału ok 1 mln zł, dlatego od początku planujemy wielotorowe pozyskiwanie kapitału i jesteśmy przygotowani na to, że pozyskamy niższy kapitał z emisji akcji niż planowane 400 000 zł.

Pierwszą spółką był TakeTask.pl sp. z o.o., która pozyskała dofinansowanie z UE i uruchomiła usługę TakeTask. W 2015 roku Sebastian Starzyński i Marcin Dobek wraz z udziałowcami w/w spółki zapoczątkowali współpracę polegającą na komercjalizacji projektu TakeTask. W tym celu założono spółkę TakeTask sp. z o.o. (spółka zarządzająca) i TakeTask spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (spółka operacyjna). W grudniu 2015 Sebastian Starzyński i Marcin Dobek odkupili udziały we wszystkich spółkach od pozostałych udziałowców. W grudniu 2016 powstała TakeTask S.A., która od stycznia 2017 przejmuje wszystkie projekty realizowane wcześniej przez TakeTask Sp. z o.o. sp. k. do końca 2017 spółki TakeTask.pl sp. z o.o., TakeTask sp. z o.o. i TakeTask Sp. z o.o. sp. k. zawieszą swoją działalność, zostaną sprzedane (wartości niematerialne i prawne zostaną wcześniej przeniesione do TakeTask.S.A.) lub zmienią zakres działalności.

Spółka TakeTask.pl sp. z o.o. posiada prawa do platformy i wszystkich znaków towarowych TakeTask. Prawa te muszą pozostać w spółce do połowy 2017 roku, ze względu na tzw. „okres trwałości projektu” – czyli okres w którym spółka która pozyskała dotację z UE nie może zbywać żadnych dofinasowanych wartości niematerialnych i prawnych. Wcześniejsze przeniesienie praw wiązałoby się z konicznością zwrotu dotacji. W połowie br. roku projekt zostanie rozliczony i wtedy wszelkie prawa do platformy i znaku towarowego zostaną przekazane do TakeTask S.A. Obecnie TakeTask S.A. pracuje na bazie licencji wyłącznej do platformy i znaku towarowego z pierwszeństwem do zakupu wszystkich praw. Umowa gwarantuje również możliwość modyfikacji oprogramowania, zatem wszystkie prace rozwojowe w aplikacji są realizowane już od początku roku przez TakeTask S.A..

Nasze pionierstwo, wynikające ze znajomości rynku, kreatywności i profesjonalności zespołu. Jesteśmy pierwszą polską:

 • aplikacją crowdsourcingową, która
 • prowadzi publiczną emisję akcji,
 • oficjalnie planuje wyjść na rynki zagraniczne,
 • organizuje akcje społeczne na szeroką skalę

Stworzenie wersji na iOS jest naturalnym etapem rozwoju, szczególnie przy naszych planach ekspansji zagranicznej. Do tej pory nie realizowaliśmy tego ze względów finansowych. Najpierw planujemy jednak dokonać niezbędnych zmian w aplikacji na Android, by po zakończeniu przystąpić do stworzenia wersji iOS. Warunkiem jest jednak pozyskanie dodatkowego kapitału od inwestorów indywidualnych już poza obecną emisją akcji. Zakładamy, że do końca 2017 roku uda nam się udostępnić pierwszą wersję na iOS. Innych platform w tym momencie nie przewidujemy.