Niniejsza strona internetowa należy do spółki pod firmą TakeTask S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 5 i ust. 8a w zw. z art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 400 000 PLN zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 108 akcjonariuszy
  • 400 000 PLN kwota zbiórki
  • 7,41 % procent oferowany
  • 50 PLN cena akcji
  • 8 000 liczba akcji
  • 08.04.2017 data zakończenia

TakeTask

Pierwsza usługa w Polsce, która wykorzystuje zalety crowdsourcingu do realizacji mikro zadań jak np. badań rynku.

Chcemy stworzyć z Wami firmę o prawdziwie międzynarodowym zasięgu.


Akcjonariusze